Skip to main content

Pipedrive-optimering och systemförvaltning

Concito Consulting erbjuder branschledande Pipedrive-förvaltning och projektledning för att maximera er försäljningspotential och effektivitet.

Boka Möte

Er partner för framgångsrik Pipedrive CRM-förvaltning

Mindre administation. Högre produktivitet och kumulativ försäljningsdata

Välkommen till Concito Consulting, er partner för att förverkliga försäljningsmålen med hjälp av Pipedrive. Vi är Nordens största rådgivare och implementatör av Pipedrive-lösningar och stoltserar med expertis för att optimera ert Pipedrive CRM.

Vår passion är att förenkla er försäljningsprocess och stärka kundrelationer, så att ni kan fokusera på att nå era affärsambitioner. Ta steget mot en framgångsrik framtid tillsammans med oss!

Boka Möte

Vi hjälper dig och dina kollegor att koncentrera er på det viktigaste.

Att hantera och förvalta Pipedrive kan utgöra en betydande utmaning för organisationer inom alla storlekar och branscher. Vi erbjuder en dedikerad Pipedrive-förvaltningsledare med djupgående kunskaper om ert CRM-system och dess lösningar. Genom att effektivt samordna och återkoppla aktiviteter, samt hantera taktiska och operativa åtgärder som vidareutveckling, utbildningar och konsultinsatser, kan vi avlasta er och ge er möjlighet att fokusera på att driva er verksamhet framåt och uppnå era affärsmål.

Optimerad CRM-förvaltning

Kärnan i CRM-förvaltning är att ständigt övervaka och granska era CRM-lösningar för att säkerställa att de kontinuerligt levererar maximalt värde till både de anställda och hela verksamheten.

Målet med CRM-förvaltning är att aktivt förbättra och utveckla företagets CRM-stöd, vilket innebär att man säkerställer att CRM-miljön är tillgänglig när den behövs och undviker kostsamma reaktiva projekt. Genom att implementera en proaktiv strategi för CRM-förvaltning, kan ni förbättra kundhanteringen, stärka relationerna och driva er verksamhet mot framgång och lönsamhet.

Undvik personalberoende

Att förlita sig på en eller ett fåtal personers kompetens för verksamhetens CRM-förvaltning kan vara riskabelt. Det kan innebära att viktig information, såsom specialanpassade rapporter och åtkomster, endast är tillgänglig för dessa individer. Nackdelarna med detta blir tyvärr ofta märkbara när problem uppstår och den berörda personen inte längre är tillgänglig i den utsträckning som behövs.

Genom att implementera en pålitlig och strukturerad CRM-förvaltning säkerställs att informationen är tillgänglig för alla relevanta parter. Detta minskar riskerna och skapar en mer hållbar och effektiv CRM-miljö som gynnar hela organisationen.

Arbeta proaktivt

Det är en vanlig missuppfattning att CRM-förvaltning enbart handlar om att underhålla befintliga funktioner. Ett effektivt CRM-system bör istället utvecklas i takt med företagets tillväxt och anpassas kontinuerligt efter aktuella behov och förväntningar.

Genom att fokusera på kontinuerlig förvaltning och en framåtblickande strategi inom CRM, kan resurserna användas för att förbättra och utveckla lösningen så att den ytterligare stödjer verksamheten, istället för att enbart lösa uppkomna problem. Denna proaktiva inställning leder till en mer effektiv och framgångsrik kundhantering som bidrar till företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

4 förutsättningar för en lyckad CRM-förvaltning

1

Kompetens

För att undvika personberoende och skapa en stabil grund för verksamheten är det viktigt att både förvaltningsledaren och förvaltningsteamet har adekvat kompetens inom CRM. Detta bidrar även till att minska oförutsägbara IT-kostnader och skapar en mer förutsägbar ekonomisk situation.
2

Systemdokumentation

En framgångsrik CRM-förvaltning kräver regelbundna avstämningar mellan kund och distributör, där fokus ligger på att arbeta proaktivt och uppdatera systemdokumentationen kontinuerligt inom ramen för förvaltningen.
3

Single-point-of-contact

Ett effektivt sätt att hantera CRM-förvaltningen är att ha en dedikerad person som sköter all kontakt mellan olika system. Genom att använda en single-point-of-contact för systemrelaterade frågor kan tiden läggas på andra uppgifter, vilket ökar verksamhetens smidighet och minskar oklarheter.
4

Support

För att hela företaget ska kunna dra nytta av den etablerade CRM-miljön är det viktigt med tillgänglig och kompetent support. Genom att erbjuda ständigt närvarande supportpersonal avlastas interna experter, vilket frigör tid för mer värdeskapande uppgifter och bidrar till att maximera avkastningen på er CRM-investering.

Stöttepelare i förändringsarbetet med CRM

Förändringsarbete är ofta en utmanande process, särskilt när det gäller affärssystem som CRM. Dessa projekt kan sträcka sig över långa tidsperioder, vilket kan leda till att nyckelpersoner faller ifrån av olika anledningar, exempelvis föräldraledighet, andra projekt, sjukskrivning eller ny arbetsplats.

För att undvika förseningar och säkerställa kvaliteten i projektet kan det vara fördelaktigt att ”fylla skorna” med en erfaren projektledare eller systemägare, som kan styra beställningsarbetet gentemot CRM-leverantören.

Concito Consulting erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag, så att ni kan fortsätta er förändringsresa med CRM i högsta möjliga fart. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Få 30 min fri expertrådgivning

Kom igång snabbt och enkelt

Pipedrives toppfunktioner

Vilka betydande fördelar erbjuder detta universella verktyg?

Visuell försäljningspipeline

Se hela säljprocessen, klart och tydligt. Uppdatera affärer genom att dra och släppa dem på rätt plats.

Anpassningsbar pipeline

Konfigurera er pipeline i enlighet med er försäljningscykel. Lägg till anpassade faser och fält.

Teamsamarbete

Samarbeta med kollegor kring affärer och aktiviteter. Uppdatera om säljaktiviteter och framgångar.

Aktivitetspåminnelser

Schemalägg påminnelser för samtliga säljaktiviteter. Ha full koll på alla era affärer och missa aldrig en uppföljning.

Segmentera prospekten

Filtrera, kategorisera, segmentera och sortera prospekten för att skapa riktade listor för personliga meddelanden.

Kontakthistorik

Få en fullständig historik över alla samtal, mejl, möten och anteckningar som är förknippade med varje affär och kontakt.

Webbformulär

Generera kvalitativa prospekt till er pipeline med helt anpassningsbara onlineformulär, direkt på webbplatsen.

Rapporter och översiktspaneler

Få detaljerade rapporter om försäljningen och viktiga aktiviteter. Följ utvecklingen mot målen i er översiktspanel.

Intäktsprognoser

Skapa prognoser om försäljningsvolym och intäkter utifrån er pipeline. Se automatiska beräkningar kontinuerligt.

Fler än 350 integrationer

Utöka möjligheterna med Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Pipedrive integrationer och kopplingar

Fungerar Pipedrive för er?

Öka försäljningsvolymen och attrahera presumtiva kunder till er försäljningsprocess.

Hur hjälper Pipedrives CRM-lösning till att öka försäljningen?

Pipedrives visuella försäljningspipeline förenklar kundbemötandet genom att strukturera era prospekt. Dessutom påvisar det möjligheter, mäter viktiga aktiviteter och effektiviserar säljarbetsflöden – med fokus på försäljningsmålen.

Automatiserade påminnelser och uppföljningar ökar produktiviteten och eliminerar repetitiva, tidskrävande arbetsuppgifter. Rapporter i realtid visar era säljare och chefer vilka affärsprocesser som behöver prioriteras.

Fungerar Pipedrive för större team?

Absolut! Pipedrives CRM-plattform passar såväl små som stora organisationer.

Det ger ert stora säljteam möjlighet att bli effektivare gällande kontakten med kunderna. Detta tack vare:

  • Interaktiva CRM-funktioner som följer utvecklingen.
  • Automatiserad försäljning.
  • Skapande av prognoser.
  • Aktivitetsbaserad planering.
  • Säkerhet i världsklass.

Större team kan även dra nytta av en egen kundansvarig, som hjälper dem att få ut mesta möjliga av deras Pipedrive-konto, introducera nya teammedlemmar och lära sig de bästa metoderna för pipeline-hantering.

Få 30 min fri expertrådgivning

Kom igång snabbt och enkelt