Skip to main content

Expertkunskap inom B2B försäljning, CRM-system och digital marknadsföring

Med 14 års erfarenhet av att optimera säljprocesser, bygga säljorganisationer, implementera CRM och digital marknadsföring vet vi vad som levererar faktiska resultat. Concito har arbetat med att bygga upp över 200 säljprocesser i en mängd olika branscher, vilket gett en unik inblick i vad som krävs för att få en säljorganisation att fungera optimalt och hur vägen dit ska mätas. Med rätt uppbyggnad, verktyg och processer sparas inte bara tid och energi, utan möjligheter till närmare kundrelationer och kortare säljcykler stärks även. 

I takt med att teknologin ständigt utvecklas blir försäljningen en allt mer komplex process, samtidigt som allt fler verktyg tas fram som ska automatisera uppgifter som mailutskick och uppföljningar. Att navigera bland dessa verktyg, koppla samman dem och samtidigt hålla koll på marknadsutvecklingen kan vara tidsödande och leda till otillräckliga resultat. Utöver detta finns en mängd aspekter att ta hänsyn till vid uppbyggnad och optimering av säljprocesser. Vilken marknad jobbar vi på? Hur jobbar våra konkurrenter? Vilka personer ska vi rekrytera? Vilka KPI:er ska vi använda för att mäta vår försäljning? Hur ska vi jobba med marknadsföring för att nå rätt kunder? Hur bygger vi ett väl fungerande säljteam? Hur implementerar vi CRM i vår verksamhet?

Det är här Concito, med sin expertkunskap och mångåriga erfarenhet, kan skräddarsy en lösning som optimerar och effektiviserar dina säljprocesser.

1. Kontakt inom 24h

Genom att kontakta oss får du som kund alltid kostnadsfri rådgivning (30 min). Därefter skräddarsyr vi en offert med prisupplägg och utifrån er verksamhet, vision och era mål tas en strategi fram som nyttjar era resurser bäst.

2. Vi syr ihop och effektiviserar era marknads -och sälj processer

Oavsett om det är ett större övergripande arbete som involverar flera affärsområden eller endast någon enstaka operativ tjänst så finns vi och vårt team av experter tillgängliga – inte bara som en leverantör utan som er långsiktiga partner. Ni kommer aldrig mer missa några affärsmöjligheter!

3. Vänta inte!

En optimerad och effektiv säljprocess byggs inte över en natt utan behöver planering, underhåll och engagemang. Så vänta inte, ta första steget mot fler affärsmöjligheter redan idag!

Kom igång idag - 30 min gratis rådgivning

Ja tack!

Hur kan Concito optimera din säljprocess?

Öka försäljning med COncito

Marknadsanalys

Att förstå den marknad ditt företag agerar på är en grundläggande förutsättning för att fatta rätt beslut, utöka konkurrenskraften och förstå kundernas verkliga behov. Concito ger ditt företag stöd i effektiv marknadssegmentering, identifiering av målgrupper, SWOT-analys, tillväxtprognostisering och konkurrentanalys vilket lägger en god grund för det fortsatta arbetet.

Effektiv sälj- och marknadsorganisation

En sälj- och marknadsorganisation med hög produktivitet och smarta gemensamma processer kan generera nya leads, fler affärer och större intäkter. På Concito ser vi på sälj- och marknadsorganisationernas processer som en och samma process som driver intäkter och affärer, varför det är viktigt att de samarbetar. Concito kan hjälpa dig bygga en komplett sälj- och marknadsorganisation, ge dig stöd i hur rekryteringsprocessen bör utformas, sy ihop och effektivisera sälj- och marknadsprocesserna samt rekommendera vilka KPI:er som bör användas.

Optimera säljprocessen

En optimerad försäljningsprocess effektiviserar ditt säljteam, driver dina affärer framåt och förbättrar dina resultat. Concito kan stödja ditt företag med rådgivning kring målsättning, identifiering av flaskhalsar i processen samt integrering av sälj- och marknadsprocesserna. 

Implementera ett systemstöd

Ett bra CRM-system är värt sin vikt i guld för att automatisera och effektivisera manuella uppgifter som tar värdefull tid från ditt säljteam samt skapa en sömlös process mellan sälj, marknad och projektledning. Det kan däremot vara svårt att greppa vilken nivå av system som passar just er verksamhet samt hur det bäst implementeras och underhålls. Således kan Concito hjälpa ditt företag med mappning av nuvarande säljprocess, rådgivning kring passande CRM-system för ditt företag samt implementering och utbildning.

Låt era säljare göra det de kan bäst

Genom att låta oss:

  • Säkerställa rätt systemstöd för era processer.
  • Utforma och säkerställa långsiktiga och framtidssäkrade strategier.
  • Erbjuda dedikerade, erfarna och personliga konsulter.
  • Dela med oss av vår gedigna branschkunskap inom flertalet områden.
  • Samarbeta tätt med er ledning samt sälj- och marknadsansvariga.
  • Skapa grundläggande förutsättningar för er väg framåt.

Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy.

Kontakta Concito med dina funderingar kring säljprocesser så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.