Skip to main content

Inbound Marketing

Med Inbound Marketing får dina dina kunder en oslagbar upplevelse från första kontakten. Metodiken är utformad för att tilltala målgruppen i varje skede av kundresan, du bygger förtroende och skapar värde genom rätt budskap, till rätt person, vid rätt tillfälle.

En oslagbar upplevelse från första kontakten

Med Inbound Marketing tar målgruppen del av information de själva letar efter via de kanaler de själva använder. Det är ett modernt synsätt på marknadsföring – att förtjäna mottagarens intresse.

Inbound Marketing handlar om att förstå kundens behov och vinna dess förtroende genom att erbjuda ett värde i det som kommuniceras. Det ger en långsiktigt mer lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och ökade intäkter.

Vad är inbound marketing?

Inbound marketing är en affärsmetodik som lockar kunder genom att skapa värdefullt innehåll och upplevelser skräddarsydda för dem. Medan outbound marknadsföring avbryter din målgrupp med innehåll de inte alltid vill ha, bildar Inbound Marketing kopplingar de letar efter och löser problem de redan har.

KONTAKTA MIG

Hur Concito arbetar med inbound marketing

Concito Consulting använder inbound marketing metodiken för att skapa tillväxt för sina kunder. Alla inbound marketing taktiker som används är skapade för att driva kvalificerad trafik, konvertera kvalificerade leads, och förvärva kunder som får drivhjulet att snurra. Nedan bryts de tjänster vi tillhandahåller och hur vi skräddarsyr dem för att generera tillväxt för ert företag ned.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar om att säkerställa att ditt företag dyker upp i resultaten när en sökning på era produkter eller tjänster görs. SEO innefattar processen att optimera webbsidan, bloggen eller andra aspekter av inbound marketingstrategin för att höja positioneringen i sökmotorerna och för algoritmerna.

Content Marketing

Content marketing är de flesta inbound marketingstrategiernas smör och bröd. Trots taktikerna bakom content marketings ständiga förändrande i takt med algoritmernas förbättrande – förblir de generella koncepten sig lika: tillhandahåll utförligt content som hjälper ditt företags persona.

Att skriva content kan vara svårt. Concito Consulting kan hjälpa ditt företag att skapa och lansera en marknadsstrategi som hjälper er att generera leads samt ta fram rätt content, till rätt personer, vid rätt tidpunkt.

E-postmarknadsföring

Email är ett av de få tillfällen ett företag kan prata med kunder som redan känner till företaget. Detta är otroligt värdefullt.

Concito Consulting hjälper ditt företag att kommunicera rätt information till rätt leads vid rätt tidpunkt, genom att segmentera din maillista utifrån dina buyer personas och ta fram en email marketingstrategi som uppfyller dina mål.

Vare sig du vill uppnå varumärkeskännedom, engagera potentiella kunder som fallit bort ur säljcykeln eller vårda nya leads – kan Concito Consulting segmentera din maillista utifrån rätt kriterier.

Lead Magnets

Ett erbjudande i content format är innehåll som erbjuds till en besökare eller ett potentiellt lead. Varje erbjudande bör vara specifikt framtaget och till hjälp för en personas problemställning. Ett content erbjudande kan exempelvis vara ett white paper, en e-bok eller enkel checklista. Genom att erbjuda relevant innehåll – som till och med kan ge en lösning på personas problem – kommer besökare kunna konverteras till leads, och leads till kunder.

Concito Consulting utvecklar, tar fram och designar erbjudande i content format som ditt företags potentiella kunder bryr sig om. Genom att använda det absolut bästa ditt företag erbjuder och paketera det på ett sätt som är konsumerbart, engagerande och till hjälp för era personas skapar Consulting Consulting content som levererar leads.

Landningssidor

En landningssida är en sida (förutom företagets webbsida) där besökare till er webbsida landar då de klickar in på den från någon annan sajt, exempelvis från en sökmotor eller länk. I det fall ditt företag haft betalda annonser eller lyft fram ert erbjudande via content på sociala medier, är landningssidan den första sidan besökarna landar på då de klickar in på webbsidan.

Concito har för avsikt att driva besökare till en optimerad landningssida som fångar upp kontaktuppgifter och tillhandahåller det content de letar efter.

Kontakta Concito med dina funderingar kring mötesbokning idag, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.