Skip to main content

Concito Consulting är den nordiska marknadens största rådgivare och implementatör av Pipedrive.

BOKA DEMO

Pipedrive omdömme

För att öka försäljningsvolymen krävs mer än bara kalkylblad och e-postverktyg inom försäljning. Är syftet att driva en framgångsrik försäljning behövs mer avancerade programlösningar.

En försäljningsplattform är ett centralt försäljningsnav som ger säljare möjlighet att samarbeta, optimera sin säljprocess och prognostisera försäljningscykler. Detta är dock inte allt – en försäljningsplattform kan förbättra kundresan och kundupplevelsen, generera nya affärer och minska totala kostnader. Om ni vill se hur en försäljningsplattform ser ut och fungerar kan detta utforskas självständigt.

Boka Möte

Få rätt hjälp med Concito Consulting

Det finns en mängd olika CRM-system, som alla har sina specialiteter och grund till varför de har skapats. Pipedrive ämnar vara så lättanvänt att det är ett stöd för alla i organisationen – men samtidigt med all modern funktionalitet.

Implementation

Concito Consulting hjälper företag att implementera Pipedrive på korrekt vis. Detta genom att erbjuda expertis inom systemkonfiguration, anpassning och användarutbildning.

Förvaltning

Vi tillhandahåller företag med kontinuerlig support, uppdateringar, integrationer och anpassningar.
Skräddarsydd förvaltning för att optimera er Pipedrive-miljö.

Utbildning & support

Alltid närvarande med individualiserad utbildning för företag som använder Pipedrive. Vi bistår med lösningar för att överkomma eventuella hinder och effektiviserar verktyget.

Processer, pipelines och aktiviteter

När ni letar efter en CRM-lösning är det bäst att initialt utforska kärnfunktionerna. Pipelines och affärer är grunden i alla professionella CRM-system – följt av automatisering, kommunikation och rapportering.

Pipeline och affärer

Effektiv hantering av er försäljningspipeline börjar med en tydlig översikt över köparens resa genom er försäljningsprocess. För att lyckas behöver ni ett verktyg som ger en visuell representation av varje fas i pipelinen samt kontroll över era arbetsuppgifter och säljaktiviteter.

Huvudvyn i Pipedrives CRM är pipelinen: ett tydligt gränssnitt som uppmanar er att vidta åtgärder, vara organiserade och övervaka den komplexa försäljningsprocessen.

Pipedrive säljprocess
Pipedrive Automatisering

Automatisering

En betydande del av säljarens tid ägnas åt manuella arbetsuppgifter, vilket förhindrar en effektiv användning av resurserna för företagets affärsverksamhet.
Automatisera stegen i säljprocessen med utlösare och åtgärder. Fokusera på högprioriterade uppgifter medan automatiseringsverktygen hanterar prospekten.

Säljöversikt och rapporter

Er CRM-programvara innehåller viktig information och datakällor som kan bidra till att öka tillväxten och lönsamheten i verksamheten. För att dra maximal nytta av dessa resurser bör ni kombinera CRM-data med försäljningsrapporter.

Pipedrive erbjuder funktionen Inblick som innehåller en interaktiv översiktspanel. Denna hjälper era säljare att identifiera lyckosamma mönster, optimera arbetsflödet och förbättra marknadsföringskampanjer.

Pipedrive rapportering
Pipedrive e-post

E-post och kommunikation med CRM

Säljare kan lätt bli överväldigade av e-post och andra kommunikationsverktyg, särskilt när de jobbar i team.

Ett perfekt CRM-system bör erbjuda robust uppföljning av e-post och kommunikation för att ge säljteamet full kontroll. Pipedrive tillhandahåller tillgång till e-post direkt från försäljningsplattformen. Få realtidsaviseringar när kontakter öppnar eller klickar på mejl och följa upp dem i precis rätt ögonblick. Pipedrive har ett urval av e-postverktyg som underlättar försäljningen, inklusive tvåvägssynkronisering, färdiga e-postmallar och gruppmejl.

Få 30 min fri expertrådgivning

Kom igång snabbt och enkelt

Pipedrives toppfunktioner

Vilka betydande fördelar erbjuder detta universella verktyg?

Visuell försäljningspipeline

Se hela säljprocessen, klart och tydligt. Uppdatera affärer genom att dra och släppa dem på rätt plats.

Anpassningsbar pipeline

Konfigurera er pipeline i enlighet med er försäljningscykel. Lägg till anpassade faser och fält.

Teamsamarbete

Samarbeta med kollegor kring affärer och aktiviteter. Uppdatera om säljaktiviteter och framgångar.

Aktivitetspåminnelser

Schemalägg påminnelser för samtliga säljaktiviteter. Ha full koll på alla era affärer och missa aldrig en uppföljning.

Segmentera prospekten

Filtrera, kategorisera, segmentera och sortera prospekten för att skapa riktade listor för personliga meddelanden.

Kontakthistorik

Få en fullständig historik över alla samtal, mejl, möten och anteckningar som är förknippade med varje affär och kontakt.

Webbformulär

Generera kvalitativa prospekt till er pipeline med helt anpassningsbara onlineformulär, direkt på webbplatsen.

Rapporter och översiktspaneler

Få detaljerade rapporter om försäljningen och viktiga aktiviteter. Följ utvecklingen mot målen i er översiktspanel.

Intäktsprognoser

Skapa prognoser om försäljningsvolym och intäkter utifrån er pipeline. Se automatiska beräkningar kontinuerligt.

Fler än 350 integrationer

Utöka möjligheterna med Pipedrive med hundratals appar och integrationer

Pipedrive integrationer och kopplingar

Fungerar Pipedrive för er?

Öka försäljningsvolymen och attrahera presumtiva kunder till er försäljningsprocess.

Hur hjälper Pipedrives CRM-lösning till att öka försäljningen?

Pipedrives visuella försäljningspipeline förenklar kundbemötandet genom att strukturera era prospekt. Dessutom påvisar det möjligheter, mäter viktiga aktiviteter och effektiviserar säljarbetsflöden – med fokus på försäljningsmålen.

Automatiserade påminnelser och uppföljningar ökar produktiviteten och eliminerar repetitiva, tidskrävande arbetsuppgifter. Rapporter i realtid visar era säljare och chefer vilka affärsprocesser som behöver prioriteras.

Fungerar Pipedrive för större team?

Absolut! Pipedrives CRM-plattform passar såväl små som stora organisationer.

Det ger ert stora säljteam möjlighet att bli effektivare gällande kontakten med kunderna. Detta tack vare:

  • Interaktiva CRM-funktioner som följer utvecklingen.
  • Automatiserad försäljning.
  • Skapande av prognoser.
  • Aktivitetsbaserad planering.
  • Säkerhet i världsklass.

Större team kan även dra nytta av en egen kundansvarig, som hjälper dem att få ut mesta möjliga av deras Pipedrive-konto, introducera nya teammedlemmar och lära sig de bästa metoderna för pipeline-hantering.

Få 30 min fri expertrådgivning

Kom igång snabbt och enkelt