Skip to main content

Att implementera en Account Based Marketing-strategi är ett initiativ som kräver noggrann planering och koordinering mellan sälj- och marknadsavdelningen. Därför har vi skapat en guide för hur du bäst implementerar ABM i din verksamhet. Om du är osäker på huruvida ABM är rätt strategi för dig eller inte, då kan du läsa mer om hur du fastställer det här.

Implementera Account Based Marketing:

Förstå och definiera era strategiskt viktiga konton. Utgångspunkten skall vara: företag som vi utifrån data/vetskap kommer ge oss en betydligt högre ackumulerad avkastning jämfört med vår genomsnittskund.

Börja med att samla upp all intern information/kunskap som ni på förhand har tillgång till om de konton som ni har prioriterat. Detta glöms ofta bort, men inom er organisation finns garanterat en massa relevant data/information som går att nyttja om det hamnar hos rätt personer.

Skapa relevant content och personifiera det utifrån de företag/personer som ni vill påverka samt utefter hur ni interagerar med dem genom ABM-processen.

Hitta en strategi för hur ni ska distribuera ert content och vilka kanaler ni ska använda.

Sätt upp en account-strategi mot varje kund för att kartlägga vilka personer ni vill komma i kontakt med och vilka ni måste påverka i processen.

Exekveringsplan för digital marknadsföring och utgående säljaktiviteter genom telefon e-mail och sociala kanaler.

Framgångsrik Account Based Marketing-strategi handlar i slutändan om att utföra och lära sig vad som fungerar och inte. Det bästa sättet att förstå detta är att mäta effekten av de aktiviteter som görs.

En bra utgångspunkt är att mäta vilka

  • digitala kanaler som fungerar bra/mindre bra
  • utgående aktiviteter (exempelvis LinkedIn, telefon & email) som fungerar bra/mindre bra
  • personer som måste påverkas för att nå fram till en beslutsfattare.

Account Based Marketing kan stärka ditt fokus mot att prioritera de viktigaste kunderna. Genom vertikalt samarbete kan du även utnyttja kompetenser och erbjuda relevant marknadsföring i de flesta kanaler. Ju snabbare ni lär er vad som är en framgångsrik setup, desto snabbare kommer ni se resultat.