Skip to main content

Man kan säga att människans existens kretsar kring planering, strategi och slutmål. Vad vill man uppnå, varför vill man det, och hur ska man gå tillväga? Många människor använder olika typer av tekniker och filosofier för att sätta upp sina mål. En av dessa är SMART-modellen. Vi berättar vad det är, hur man gör och varför det är så bra.

Marknadsföring, säljprocess eller kundrelationer – i princip varje aspekt av en verksamhet har ett mål – och detta vill vi nå på ett så smärtfritt sätt som möjligt.

Oavsett vad en yrkesperson ämnar åstadkomma är det bästa man kan göra att planera. Att lägga upp en plan och strategi för er försäljning eller commerce gör processen så mycket mer konkret. I teorin tycks det okomplicerat, men i praktiken desto svårare.
Var ska man börja? Vad ska man tänka på, och hur gör man?

SMART-modellen är en ypperlig metod för att strukturera en målsättning för ett företag som vill öka sin omsättning. Läs vidare om varför.

Vad innebär SMART-modellen?

Kort och gott är SMART-modellen en klarsynt och tydlig beskrivning av att formulera en målsättning som används vid projekt med en tidsram.

”SMART” representerar fem ord, där varje ord är en fråga som måste besvaras. Bokstaven som inleder varje ord blir ”SMART”, därmed modellens namn.

En målsättning ska vara:

(S)pecifik – exakt vad vill du göra?
(M)ätbar – kan du mäta resultatet i tid, kvalitet eller kvantitet?
(A)ccepterad – kan målet/slutresultatet motivera dig till att utför arbetet?
(R)ealistisk – är målsättningen realistisk eller orealistisk?
(T)idsdefiniera – när är din deadline?

SMART-modellen innebär alltså att du frågar dig själv, eller din grupp, varje specifik fråga. På så sätt får du hela projektet svart på vitt, och kan lättare se om ni kan nå målet eller ej.

Så här ser SMART-modellen ut:

(S) Sätt upp ett specifikt mål.
(M) Avgör hur du ska mäta resultatet.
(A) Hitta en motivation/mening med arbetet.
(R) Klargör att det faktiskt går att genomföra.
(T) Sätt upp en början och slut för projektet.

Modellen kan med andra ord appliceras på alla möjliga situationer. Om du vill springa milen på kortare tid, om du vill bli bättre på att spela ett instrument eller om ditt företag vill nå en bättre omsättning – vilket är den troliga anledningen till att du läser detta.

Varför ska man använda denna modell?

Allt handlar om att ha en klar och tydlig målsättning. Vare sig du vill uppnå något på egen hand eller i en grupp.

En person som arbetar utan att känna sig inspirerad, som inte förstår syftet med arbetet och inte tror på projektet – den kommer inte att vara speciellt effektiv. Arbetet kan bli utfört, men inte på ett optimalt sätt. Om hela gruppen är inspirerad, förstår meningen med arbetet och har förtroende för uppgiften – så kommer de att vara mycket, mycket effektivare i sitt arbete.

Tänk dig att du ska ro en affär i hamn. Säljprocessen har varit lång och segdragen, likt ett maratonlopp där du springer i motvind med pumpande mjölksyra.

Vid det här tillfället är det extremt lätt att ge upp och börja gå istället för att kämpa sig fram till mållinjen. Att överväga att ge upp affären istället för att fortsätta försöka. Varför ska man genomlida en obekväm och hård situation om man inte ser någon mening med det? Du kommer att ta dig till målet för att din chef säger åt dig att göra det – men ger du verkligen ditt allra bästa? Troligtvis inte.

Men om du vet vad som väntar på dig vid sälj: gratulationer, nöjda chefer, en eventuell provision. Detta visste du sedan början, och har därför inga problem att ta dig igenom de svåra förhandlingarna när det känns som affären är på väg att stranda.

Bäst resultat kommer från en bra och noga kalkylerad lista med målsättningar- och just det får man med hjälp av SMART-modellen. Viktigt att tänka på att en bra försäljningstrategi hjälper mycket!

Vilka är fördelarna med SMART-mål?

Att se till att dina viktiga mål har alla SMART-komponenterna kan vara mer tidskrävande än att sätta upp vanliga mål, men värdet av SMART-mål väger upp för den extra tid som behövs för att formulera SMART. Mål bör inte vara något du sätter upp och sedan glömmer – de är en viktig del i din projektplanering. Genom att sätta upp SMART-mål kommer du och teamet att få:

Tydlig kommunikation och samordning. När ditt projektteam vet exakt vad de arbetar för är de mer motiverade och enade som team. Teammedlemmar som vet hur deras individuella arbete bidrar till företagets övergripande mål är dubbelt så motiverade jämfört med andra kollegor. Så, genom att sätta upp och dela SMART-mål kan du hjälpa till att öka hela ditt teams motivation.

Klarhet om projektets framgång. Har du någonsin kommit till slutet av ett projekt utan att riktigt veta om du nått dina projektmål eller inte? SMART-mål hjälper dig att sätta upp tydliga mål, så att du kan undvika oklara eller förvirrande beskrivningar av mål.

Tydlig översikt och mållinje. Med SMART-mål vet du exakt vad det är du vill uppnå och inom vilken tidsram du förväntar dig att bli klar. Du har bekräftat att de här målen är realistiska och accepterade. Dessutom vet du att du kan mäta dem för att se om de har uppnåtts eller inte.

Spårbara mätvärden. När du slutför ditt projekt hjälper SMART-mål dig att utvärdera hur väl du har lyckats. Var inte för hård mot dig själv om du inte uppnådde ditt mål. Vi på Concito Consulting strävar ständigt efter att uppfylla underbyggda ambitioner. På så sätt vet vi att vi sätter utmanande – men möjliga – mål. Oavsett om du uppnår målet eller inte kan SMART-mål hjälpa dig att utvärdera målet, vilket kan vara lärorikt.

Slutsats

SMART-modellen är ett enkelt sätt att hjälpa ditt team lyckas genom att skapa klarhet i målformulerings- och projektledningsprocessen. När ditt team har klarhet i förutsättningarna och rör sig framåt som en enhet är det mer sannolikt att de är motiverade och är säkra på vad för arbete som ska prioriteras. Tydlighet och struktur är nyckeln till framgång.

Behöver du experthjälp? En väl genomförd försäljningsstrategi kan vara nyckeln till att ert företag når uppsatta mål. Concito Consulting har mer än 14 års erfarenhet av att optimera försäljningsstrategier och säljprocesser.

Vill du ha gratis rådgivning?

Klicka på knappen för att boka ett 30 minuters möte!

Boka fri rådgivning