Skip to main content

Att förtjäna kundens förtroende vid komplex B2B-försäljning är otroligt viktigt. Många gånger vid B2B-försäljning kan det gälla stora beslut. Dessa beslut kan spela stor roll för hur bolag kommer att se ut framöver. I denna artikel kommer vi gå igenom några steg i hur du kan skapa förtroende genom referenser.

Få förtroende genom referenser

Vid all typ av försäljning är referenser ett fantastiskt verktyg för att skapa ett förtroende för tjänsten/produkten. Användandet av referenser i form av tidigare kunder eller nuvarande är otroligt värdefullt. Det är viktigt att ge möjligheten för en potentiell kund att få prata med en tidigare klient. På det sättet kan denne få information om tidigare säljcase, vilket definitivt stärker din position som säljare. 

Att som kund få tillgång till den typen av information ger ett förtroende till dig som säljare. Kunden kan även  få en ännu djupare förståelse för vad tjänsten eller produkten kan leva upp till. Dessutom, om man har befintliga kunder som är väletablerade varumärken, är det oftast väldigt attraktivt.

Storytelling för att sätta sig in i caset

Idag är det väldigt vanligt att alla typer av bolag använder sig av referenscase vid försäljning. Att som kund få möjlighet att se hur utfallet blev för ett liknande bolag kan vara ett effektivt sätt för att etablera förtroende. Vid användandet av tidigare case i försäljning finns det mycket att vinna om det presenteras i en form av “storytelling”.  Där kan man berätta hur kundens dåvarande utmaningar såg ut.

Sedan går man vidare in i själva lösning av problemet, där man tydligt visar vad resultatet av produkten/tjänsten ledde till. Därför tycker jag man ska använda sig av metoden “storytelling”: Det hjälper kunden att sätta sig in i problemet om man framhåller det som en berättelse. Det är lättare för en person att sätta sig in i caset om man först förstår i vilket läge kunden befann sig i från början.