Skip to main content

Det finns flera frågetecken att räta ut vad gäller det här med open rate. Den vanligaste frågan vi får är hur man ökar sin email open rate när man arbetar med e-postmarknadsföring. Denna artikel redogör för några av de klassiska misstagen som företag gör i sina email-kampanjer och ger dessutom tips på vad som faktiskt fungerar och vad som troligtvis ökar din email open rate i framtida kampanjer.

1. Bestäm vem din mottagare är

Till att börja med är segmenteringsfasen en viktig process i utformandet av en email-kampanj. Genom att välja vår målgrupp med omsorg  minimerar vi risken för felsteg längre fram i processen, och dessutom ökar chanserna för att mottagaren faktiskt öppnar vårt email. Hela kampanjen, inklusive innehållet, anpassas efter mottagaren, och det är en betydande faktor till varför intresset ökar. På lång sikt påverkas din email open rate.

Några förslag på frågor att ställa sig själv i segmenteringsfasen är:

  • Inom vilken bransch arbetar min mottagare?
  • Var i världen befinner sig min mottagare?
  • Vad har min mottagare för yrkesroll?

2. Sätt tydliga KPI:er

Efter att vi har fastställt vår målgrupp fortsätter vi med att sätta tydliga mål för vad vi vill åstadkomma med kampanjen – oavsett om det är email marketing, content marketing, cold calling eller någon annan metod.

Anledningen till varför vi fastställer konkreta mål är för att ge en förståelse för vad vi ska mäta. Dessutom upplever vi att det blir lättare att skriva ett skarpt och intresseväckande email när vi vet vad det slutgiltiga syftet med utskicket är.

3. Sätt en intresseväckande titel i ämnesraden

Vad vi har upplevt är att titeln; ämnet eller subject, i ett email föga förvånande är en avgörande faktor för hur hög open rate en emailkampanj genererar. Vi har utgått ifrån hur vi själva läser vår email, privat och professionellt, och insett att vi är selektiva med vad vi väljer att läsa. Många email går direkt i arkivet utan att ens öppnas – vi läser helt enkelt bara det som väcker vårt intresse.

Vad är då en intresseväckande titel? Några konkreta tips är följande:

  • Undvik ”säljiga” formuleringar.
  • Undvik långa formuleringar.
  • Referera till ett aktuellt ämne.
  • Lämna en “cliff hanger”.

Ytterligare ett tips är att göra ett A/B-test på två olika titel-formuleringar. Således blir det lättare att avgöra vad som tilltalar målgruppen och därmed vad som kan öka din open rate i email-kampanjer.

 4. Var uppmärksam på tidpunkten för utskicket

Vi skickar sällan ut våra email-kampanjer på måndagar klockan 09.00. Varför? Jo, för då sitter större delen av dem vi vill nå ut till i ett måndagsmöte och kommer inte att kolla sin inkorg. Återigen har vi utgått ifrån oss själva och när vi själva är som mest mottagliga för email. Utifrån vår erfarenhet är lunchtid, sen eftermiddag och andra halvan av arbetsveckan bra riktmärken att jobba efter.

 5. Se till att utskicket är anpassat för mobila enheter för att öka din open rate

Vår erfarenhet är att många läser sin email i telefonen. Därför tror vi det är oerhört viktigt att se till att utskicket är anpassat för mobila enheter för att öka din email open rate. Hur ser man då till att det ser bra ut i mobilen? Ett sätt är att använda sig av ett marketing automation verktyg. Vi själva använder oss av ett marketing automation verktyg genom Hubspot som vi är nöjda med.

6. Utgå ifrån dig själv och hur du hanterar din e-mail

Människor är olika, men också väldigt lika i många avseenden. Vad gäller hur man hanterar sin email upplever vi att man kan lära sig mycket om andra genom att rannsaka sig själv.

7. Skicka flera mail i samma kampanj för att öka din open rate

Vår erfarenhet är att man också ökar sin open rate om man skickar fler än ett mail i en kampanj. Dock upplever vi att det är viktigt att ha en tydlig struktur för hur detta ska genomföras för att få önskad effekt.

Vi brukar skicka 3 mail:

  1. Informationsmail
  2. Påminnelsemail
  3. Break-up mail.

Genom det första mailet vill vi informera och väcka intresse. Det andra mailet är ämnat att fånga in de mottagare som av olika anledningar missat det första infomailet. Det tredje mailet syftar till att informera om att detta är sista chansen, samtidigt som man visar förståelse för om mottagaren inte är intresserad för tillfället.

Nu har du bemästrat öppnandet av email-kampanj, och om du följer alla ovan nämnda tips kommer du med största sannolikhet kunna öka din open rate.