Skip to main content

Framgångsrik försäljning och Content Marketing – hur passar det ihop, och hur fungerar det i en modern försäljning- och marknadsföringsstrategi? Detta besvarar vi i följande artikel.

Liksom all framgångsrik försäljning börjar ditt uppdrag, som säljare och/eller marknadsförare, med att försöka förstå vem din kund är. Det är med denna kunskap du lotsar hen genom sin köpresa med värdefullt innehåll/content inom innehållmarknadsföringen.

Vad är skillnaden mellan Content Marketing och Inbound Marketing?

En av de främsta CMS-leverantörerna, HubSpot, myntade begreppet ”Inbound Marketing”, och menar att det är ett överordnat begrepp som bland annat omfattar Content Marketing. Vi tycker att Content Marketing gör sig bäst som metodbegrepp; en holistisk metod eller strategi för marknadsföring.

Det är sannolikt att du redan jobbar med Content Marketing. Typiska taktiker inom Content Marketing är publicering av artiklar på hemsidan, epost med nyhetsbrev, publicerad kundtidning, inbjudningar till events, afterworks, poddradio eller YouTube-filmer. Vad det handlar om är alltså systematiska, långsiktiga aktiviteter för varumärkesbyggande marknadsföring. Det är därmed inte en strategi eller en taktik.

Content Marketing som metod används för att etablera och fördjupa relationer med individerna som utgör din målgrupp. Således kan det användas för att bland annat:

  • Hamna högre på sökmotorernas sökresultat (SEO).
  • Ge bränsle till engagemang i sociala medier (social media marketing).
  • Skapa efterfrågan (demand generation) och generera leads (lead generation).
  • Hålla kontakt med potentiella (lead nurturing) och existerande (customer rentention) kunder.
  • Ge företaget en varumärkespersonlighet och bygga varumärke (branding).

Avslutningsvis vill vi dela med oss av vårt fundament för innehåll för en bättre försäljning och content marketing:

  1. Uppmärksamhet: genom att nå mottagarna via rätt medier/ kanaler.
  2. Trovärdighet: genom att vara sanningsenlig och tydlig.
  3. Relevans: genom att rikta rätt budskap mot rätt målgrupp.
  4. Pålitlighet: genom att vara stringent och hålla löften (vara realistisk).

Vill du läsa mer? Kika på våra mer djupgående artiklar om Inbound och Content marketing!