Skip to main content

Om du vill undvika luckor i din kundservice, öka din försäljning och sänka dina kostnader, måste din CRM-lösning passa dina exakta affärsbehov. Oavsett om du redan har ett CRM på plats och vill få ut mer av det eller behöver implementera ett i ditt företag, kan en CRM-konsult hjälpa dig att få ut det mesta av det systemet.

Vad är ett CRM?

CRM står för Customer Relationship Management och handlar om att göra det enklare för dig som företag att skapa starkare kundrelationer och få nöjdare kunder, ofta med hjälp av ett CRM-system. Ett CRM-system är ett verktyg som samlar all information om dina nuvarande kunder, leads, partners, interaktioner och affärer på ett och samma ställe. Systemet lagrar inte bara kontaktuppgifter och datum för senaste kontakten, utan även vad ni diskuterade, när uppföljning ska ske samt vilken status ett ärende har. 

Samtidigt sorterar och analyserar CRM-systemet all denna information vilket genererar en tydlig överblick av din försäljning, leads och kundnöjdhet. Detta bygger en bättre grund för framgångsrika sälj- och marknadskampanjer, eftersom avdelningar såsom sälj, marknad och kundsupport kan ta snabbare och mer välgrundade beslut. Dessutom möjliggör CRM-systemet automatisering och effektivisering av de kundorienterade processerna, vilket frigör mer tid för meningsfulla och värdeskapande aktiviteter.

Detta effektiviserar inte bara ditt företags marknadsförings- och säljprocesser, utan stärker även kundens upplevelse av köpprocessen. Vilket i sin tur leder till ökad försäljning, ökade intäkter och lägre kostnader. 

Vilka företag har nytta av att använda ett CRM?

Alla företag, stora som små och B2B som B2C, kan dra stor nytta av att implementera CRM eftersom det skapar ordning och reda, förbättrar möjligheten till interaktion med kunderna, optimerar försäljningen samt effektiviserar affärsprocesserna. Däremot kan användningen av CRM, och valet av CRM-system se olika ut för olika företag. 

För små företag används CRM oftast som en databas som driver marknadskampanjer och effektiviserar kundhanteringen. Medan CRM i stora företag framförallt används för att effektivisera arbetsflödet samt öka teamkommunikationen och säljprocessen i ett stort globalt team av säljare. Att ha ett verktyg som vårdar kundrelationer och skapar nya affärsmöjligheter är extremt viktigt för företag, inte minst under tillväxtfasen, och är en minst lika lönsam investering för små företag som för stora.

Vad är en CRM-konsult?

Att hitta rätt CRM-system för just ditt företag och dina behov, implementera detta samt använda det på ett optimalt sätt är inte alltid lika enkelt som man kan tro. Vägen till att få ut det maximala värdet av ett CRM-system kan ibland vara en djungel, och det är här en CRM-konsult kommer in i bilden. 

En CRM-konsult hjälper dig som företag med val av CRM-system utefter vad som kommer passa just ditt företag och dina behov bäst. Det första steget för en CRM-konsult är att kartlägga och analysera ditt företags nuvarande säljprocesser i syfte att identifiera brister och definiera företagets övergripande behov. Därefter kan CRM-konsulten ta fram en skräddarsydd CRM-strategi som definierar hur CRM-systemet ska implementeras och användas för att ditt företag ska kunna nå sin fulla potential.

Fortsättningsvis driver CRM-konsulten implementeringen av CRM-systemet genom att guida, skapa lösningar och utbilda dig och dina medarbetare, för att ni ska kunna nyttja det maximala värdet av CRM-systemet. CRM är dessutom en dynamisk bransch i vilken det ständigt uppkommer nya trender, ny teknik och nya lösningar, varför det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad och hänga med i svängarna. Även här kan en CRM-konsult hjälpa dig att underhålla ditt CRM-system och uppdatera då det behövs. 

Således kan en CRM-konsult hjälpa ditt företag med att:

  • Identifiera och definiera ditt företags övergripande behov baserat på analyser av dina nuvarande säljprocesser.
  • Hitta rätta CRM-system utifrån ditt företags behov.
  • Skräddarsy en CRM-strategi.
  • Driva implementeringen av CRM-systemet. 
  • Ställa in all data rätt i CRM-systemet för att säkerställa korrekta framtida prognoser.
  • Koppla samman CRM-systemet med andra system på marknaden.
  • Utbilda dig och ditt team för optimal användning. 
  • Underhålla CRM-systemet.
  • Mäta och följa upp prestationer.

Olika specialistområden inom CRM

CRM handlar om att hantera alla typer av kundinteraktioner från ett och samma ställe. Således finns det primärt tre områden inom CRM, nämligen; Sälj, Marknadsföring samt Kundservice och kundhantering. Inom respektive område kan CRM-konsulter specialisera sig för att effektivt automatisera dina processer. Exempelvis kan en CRM-konsult vara specialiserad inom säljområdet och således ha en större kunskap inom automatiseringen av exempelvis prospektering och leadsgenerering, pipeline hantering, cross- och upselling. På så sätt görs det administrativa arbetet av CRM-systemet och ni kan fokusera på affärerna.

En CRM-konsult som är specialiserad inom marknadsföringsområdet har istället en större kunskap inom automatiseringen av segmentering, kampanjutveckling och projekthantering. Således kan ni på ett effektivt sätt marknadsföra till potentiella kunder under hela köpresan för att skapa konverteringar. Slutligen har en CRM-konsult som är specialiserad inom kundservice kunskap inom automatiseringen av hantering av förfrågningar, service uppföljning samt tjänstenivåavtal och skapar således en mer lätthanterlig och effektiv kundtjänst för era kunder. 

 

Concito Consulting är den nordiska marknadens största rådgivare och implementatör av Pipedrive! Få fler kunder, sortera försäljningen på ett ställe och eliminera administration – eftersom din dag tillhör dig. Starta din Pipedrive provperiod och få 30 minuter gratis expertrådgivning!