Skip to main content

Vad är Content Marketing eller Innehållsmarknadsföring och hur kan Content marketing användas för framgångsrik försäljning? Det frågan vi besvarar i följande artikel.

Det skulle närmast benämnas Innehållsmarknadsföring på svenska men låneordet Content Marketing är nog mest vedertaget. Vår favoritdefinition, och den vi själva använder i vår bok om Framgångsrik Försäljning, är lånad men lyder:

Content Marketing är en metodik för att kontinuerligt och systematiskt publicera värdefullt innehåll, riktat mot en specifik målgrupp, vid en specifik tidpunkt, i syfte att förändra eller förstärka beteenden som ger önskad effekt för både sändare och mottagare. Dessutom ska sagda innehåll vara önskat av, och relevant för målgruppen, samt distribueras i av sändaren kontrollerat medie.

Likt all framgångsrik försäljning börjar ditt uppdrag, som säljare och/eller marknadsförare, med att på riktigt förstå vem din kund är. Och det är med denna kunskapen du lotsar hen genom sin köpresa med värdefullt innehåll / content inom innehållmarknadsföringen.

Vad är då skillnaden mellan Content Marketing och det populära Inbound Marketing?

En av de främsta CMS-leverantörerna, HubSpot, myntade begreppet ”Inbound Marketing” och menar att det är ett överordnat begrepp som bland annat omfattar Content Marketing. Vi tycker att Content Marketing (Innehållsmarknadsföringen) gör sig bäst som metodbegrepp; en holistisk metod eller strategi för marknadsföring.

Det är sannolikt att du redan jobbar med Content Marketing (Innehållsmarknadsföring); typiska, konkreta effekter av Content Marketing är publicering av artiklar på er hemsida, epost med nyhetsbrev, publicerad kundtidning, inbjudningar till events eller afterworks, poddradio eller YouTube-filmer. Vad det handlar om är alltså systematiska, långsiktiga aktiviteter för varumärkesbyggande marknadsföring. Det är därmed inte en strategi eller en taktik.

Content Marketing kan även användas till att:

  • hamna högt i sökresultat (SEO),
  • bränsle till engagemang i sociala medier (social media marketing),
  • skapa efterfrågan (demand generation) och generera leads (lead generation),
  • hålla kontakt med potentiella (lead nurturing) och existerande (customer rentention) kunder,
  • ge företaget en varumärkespersonlighet och bygga varumärke (branding),

och mycket mer.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av vårt fundament för innehåll:

  1. Uppmärksamhet: genom att nå mottagarna via rätt medier/ kanaler.
  2. Trovärdighet: genom att vara sanningsenlig och tydlig.
  3. Relevans: genom att rikta rätt budskap mot rätt målgrupp.
  4. Pålitlighet: genom att vara stringent och hålla löften (vara realistisk).